Огласи

    


Фото
Фото
Фото
HTML/CSS напредни ниво

На курсу HTML/CSS – напредни ниво проширујемо знање научено у курсу HTML/CSS – почетни ниво. Објаснићемо појам Responsive Wеb Design-a, односно сазнати како се креирају WЕbB странице које се прилагођавају величини уређаја на ком се приказују, био то рачунар, таблет или мобилни телефон, затим ћемо научити начине...

Укупно огласа на страни: 15
1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35