Pravni servis za pravna lica i preduzetnike

Услуге  -  Понуда  -   Оглас број 40656


Pravna služba Udruženja Milenijum centar iz Beograda u prilici je da Vam ponudi kompletnu primarnu pravnu zaštitu i odradi za Vas najsloženije poslove koji spadaju u domen rada klasične pravne službe svakog pravnog subjekta.

Osnovni paket pravnog servisa, usluga i pomoći je prilagoden zahtevima i potrebama kompanija i preduzetnika, individualizovan prema vrsti, veličini, strukturi i organizacionom obliku kompanije i gabaritima delatnosti preduzetnika, a obuhvata naročito najčešća, vremenski i kadrovski najiscrpnija pitanja i zadatke:

Pisana pravna mišljenja o pitanjima iz delokruga rada Vaše firme

Pravne savete iz oblasti radnopravnog zakonodavstva

Sastavljanje dokumentacije neophodne za rad preduzeća kao sto su Pravilnici o radu, Organizaciji i sistematizaciji poslova, razna uputstva itd

Odgovor na upit po hitnom postupku ( telefonski, preko e mail poruka ) istog dana

Postupanje za Vas pred državnim organima (APR, katastar, poreska služba i dr.)


Ostale usluge


Za sve ostale usluge, a koje ne spadaju u osnovni paket, za Vas je na raspolaganju advokatski tim i tim eksperata (svi sa preko 20 godina profesionalnog iskustva) koji je spreman da preuzme i efikasno vodi sve parnične, krivične, privredne i upravne sporove i druge postupke vezane za rad Vaše firme i/ili zaposlenih.


Milenijum Centar je podneo aplikaciju medunarodnim i EU fondovima za višegodišnje finansiranje projekta \"Pravni Servis\".
Iz tog razloga su odredjene simbolične naknade za Osnovni paket.

Pretplata na Osnovni paket iznosi:

Mesečno plaćanje: 50 €

Polugodišnje: 200 €

Godišnje: 360 €

Odgovori na Vaša pitanja u roku od 24 časa od prijema
Pravna služba Milenijum Centra je počela sa radom od 1. septembra 2015.god.


Kontakt:
060/3372-726
www.millennium-center.org
pravniservis@millennium-center.org

Објављено: 11.10.2015. 09:47

Контакт


0603372726
www.millennium-center.org

Београд
Србија


Фото