Školovanje

Све остало  -  Понуда  -   Оглас број 40381

U nastavi koristimo aktivne metode učenja koje pomažu pri lakšem pamćenju podataka, povezivanju naučenog gradiva i praktičnog rada, koncentraciji, stvaranju ideja i podsticanju kreativnosti.

Објављено: 21.07.2015. 16:27

Контакт


021/6-419-470
www.skolasvnikola.edu.rs/medicinska-skola

Нови Сад
Србија


Фото